ویکی پرسش


رئیس کل دادگستری هستان تهران از انجام مقدمات اجرای حکم اعدام سلطان سکه خبر داد و افزود: این حکم کمتر از یک ماه آینده اجرا خواهد شد.

ارجاع پرونده سلطان سکه به اجرای احکام

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری هستان تهران در گفت‌وگو با  ویکی پرسش، با اشاره به اینکه برای زمان و مکان اجرای حکم اعدام وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه هنوز تصمیمی گرفته نشده هست، گفت: این حکم کمتر از یکماه دیگر اجرا می‌شود.

درباره : ویکی