ویکی پرسشمدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران گفت: شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۸۸ به عنوان نهاد قانون‌گذار تکلیفی را برعهده شهرداری تهران گذاشت تا نسبت به تغییر الگوی مصرف در کیسه‌های پلهستیکی تغییرات جدی را ایجاد کند که برهمین اساس شهرداری باید با همکاری ستاد محیط زیست و دیگر دستگاه‌های ذیربط نسبت به این تغییر الگو اقدامات جدی را انجام می‌داد.

درباره : ویکی