ویکی پرسشیک لابی ضد ایرانی در آمریکا در تلاش هست از اختلافات در کاخ سفید در خصوص دسترسی ایران به سامانه سوئیفت کهسته و سیهستمداران را به قطع دسترسی ایران ترغیب کند.

درباره : ویکی