ویکی پرسش


حکومت چقدر دارایی دارد؟

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان این که «دولت در رهستای تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی خرید ۴۸۶ قلم کالا را ممنوع کرده هست»،‌ گفت: متأسفانه عدم خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، مورد توجه ادارات نیست.

به گزارش ایسنا، عادل آذر پنجشنبه ۱۸ مرداد در شورای برنامه‌ریزی و توسعه هستان همدان، اظهار کرد: نزدیک به ۴ میلیارد تومان مجموع خرید کالاهای خارجی دستگاه‌های دولتی بوده که مشابه داخلی با کیفیت نیز داشته هست در حالی‌که این پول می‌توانست مشکلی از کشور را حل کند.

وی با اشاره به این‌که «در زمینه اسناد خزانه مشکلات را احصا کرده‌ایم به طوریکه هستفاده از اسناد خزانه معمولا دقیقه ۹۰ هست که نشان می‌دهد دغدغه هستفاده از آن نبوده»، تصریح کرد: اسناد خزانه ظرفیت خوبی برای دستگاه‌های دولتی هست و مدیران باید از این ظرفیت هستفاده کنند و نگذارند بماند.

وی زمین‌خواری را یکی از چالش‌های همه هستان‌های کشور دانست و بیان کرد: کنترل داخلی چه اداری، محیطی و حسابرسی راهکار جلوگیری از زمین‌خواری هست به طوریکه مجموع پرونده‌های موجود در دادسراها نشان داده که اگر کنترل اداری و مراقبت‌های محیطی و زیرکی مدیران وجود داشت می‌توانستند پرونده‌ها را ۵۰ درصد کمتر کنند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با تأکید بر این‌که «یکی از چالش‌های جدی ما این هست که نمی‌دانیم حکومت چقدر دارایی دارد»، اعلام کرد: اموالی که در سامانه ثبت شده ۳ برابر میزان بودجه کل کشور که یک میلیون میلیارد تومان بوده، هست به طوریکه ۲۰ درصد دارایی‌ها در سامانه ثبت و ارزش‌گذاری شده هست.

وی با بیان این‌که «یکی از معیارهای حسابرسی عملکرد میزان هستفاده دستگاه‌ها از سامانه‌های الکترونیکی هست»، اظهار کرد: در حسابرسی عملکرد نظامی در بودجه‌ریزی تحت عنوان بودجه‌ریزی عملکرد خواهیم داشت که این سیستم باید پیاده شود. ما می‌خواهیم به سمت حسابرسی عملکرد برویم و اگر نظام بودجه‌ریزی براساس عملکرد باشد نظام نظارتی هم براساس حسابرسی عملکرد می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که قانون نظام بودجه‌ریزی عملکرد اجرایی شود، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خوهست به این سمت حرکت کنند و گفت: حسابرسی عملکرد برای مدیران خیلی مهم هست.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در هستان‌ها، تصریح کرد: در مجموع معدل کشور برای اجرای اقتصاد مقاومتی که از مطالبات مقام معظم رهبری بوده، پایین هست به طوری‌که در معدل‌گیری اقتصاد مقاومتی هستان‌ها به ۴ دسته تقسیم شده‌اند که همدان جزء هستان‌های بالا قرار دارد.

وی با اشاره به فضای همدلی و وحدت موجود در هستان همدان، یادآور شد: این فضای همدلی و همراهی بین مدیران و نمایندگان هستان بسیار ارزشمند هست و با توانمندی مدیریتی، نیروی انسانی و ظرفیت‌های اقتصادی همدان اگر قدری تلاش مضاعف شود این ظرفیت می‌تواند همدان را جزء تراز اول کشور بکند.

درباره : ویکی