ویکی پرسش


رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی هستعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، صبح پنجشنبه در جلسه هیات مدیره نظام پزشکی تهران، هستعفای خود از سمت ریهست کل سازمان نظام پزشکی ایران را اعلام کرد.

این تصمیم، به دنبال صدور حکم بازنشستگی او از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، صورت گرفته هست.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده هست که مراسم تکریم فاضل، روز شنبه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

این در حالی هست که شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، چندی پیش مصوبه ای را در رهستای قانون منع بکارگیری بازنشستگان به تصویب رسانده بود.

به نظر می رسد کناره گیری فاضل از سمت ریهست سازمان نظام پزشکی، در همین رهستا و بازنشستگی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، صورت گرفته هست.

مدیران سازمان نظام پزشکی معتقدند که این سازمان به عنوان یک نهاد غیر دولتی شناخته می شود و از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی مستثنی هست.

البته هنوز از جزئیات موافقت با هستعفای فاضل خبری اعلام نشده هست.

 

درباره : ویکی