ویکی پرسش



اپلیکیشن پیام رسان واتساپ برچسب “Forwarded ” را به پیام های شخصی خود اضافه کرده هست. به نظر می رسد این ویژگی در رهستای افزایش امنیت کاربران افزوده شده هست.

درباره : ویکی