ویکی پرسشسعد الحدیثی در مصاحبه با اسپوتنیک اعلام کرد که شروع تحریم های آمریکا علیه ایران، عراق را مجبور کرده تا هستفاده از دلار آمریکا در نقل و انتقالات مالی با جمهوری اسلامی را متوقف کند.

به گفته الحدیثی، تحریم های آمریکا اول از همه انتقالات پولی و عملیات بانکی با هستفاده از دلار را تحت تاثیر قرار می دهند، به نحوی که تهران و بغداد دیگر از دلار هستفاده نخواهند کرد.

درباره : ویکی