ویکی پرسشدر کنار پرونده ناظم مدرسه معین که به تشویق به فساد و فحشا و کودک آزاری متهم هست و ۱۶ تیر ماه جاری نیز در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد محاکمه شده و منتظر صدور حکم هست، پرونده‌ای هم برای مدیر و مسئولان این مدرسه تشکیل شده هست. پرونده ناظم مدرسه معین در حالی تشکیل شده که مدیر مدرسه معین، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه فیلم ارتباط ناظم با دانش آموزان را در اختیار داشته، اما به مرجع قضایی اطلاع نداده هست.

درباره : ویکی